aižena

áižena sf. (1) 1. ataižėjusi skeveldra, atšaiža: Griebė akmens áiženą ir išmušė langą Up. Paupėse áiženos nuo ledo atsikloja Jnšk. 2. viršutinė pluta: Áiženą [duonos] nuimk, ir pakąsi Grž. | Ariant áiženos (žemės plutos gabalai) verčias Jnšk. Ta žemė buvo tokia áižena – dabar kas per žemė! Jnšk. 3. išaižyta ankštis, lupena: Žirnių áiženos Grž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aižena — áižena dkt. Ži̇̀rnių, pùpų áiženos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išaiža — ìšaiža sf. (1) K, LsB223, Š, BŽ491, Lzd išaižyta ankštis, kevalas, lukštas, aižena: Valgydamas riešutą, nenuryk išaižą – susirgsi Vdk. Primėtyta žirnių ìšaižų (tuščių ankščių) DŽ. Brandžio (žirnių, pupų) ìšaižas iššluok J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čaižena — čaiženà sf. (3b) skeveldra, aižena, čežena: Perkūnas ąžuolą į čaĩženas suskaldė Rk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čežena — čẽžena sf. ppr. pl. (1), čeženà (3b) Š 1. kas iščeženota, lukštas, kevalas, išėdos: Kevalas grūdo, nuo pelės išėstas, bus čẽžena J. Nuo pelių avižos išėstos į čẽženas J. Riešutų čẽženas vienas beradau Kal. 2. skeveldra, aižena: Kaip davė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.